Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam

BIODATA

Nama Lengkap              :  Ir. I Dewa Ayu Sri Yuni Ariani, M.M.A.

NIP                                   :  19630603 199012 2 001

Status                               :  PNS

Pendidikan Terakhir        :  Pasca Sarjana

Jenis Kelamin                  :  Perempuan

Agama                               :  Hindu

DATA KEPEGAWAIAN

Unit Kerja                           :  Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Jabatan                              :  Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam

Gol/Pangkat                       :  IV/a / Pembina