Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

BIODATA

Nama Lengkap               :  I Gusti Ngurah Dwi Suwariantha, S.STP.,M.A.P

NIP                                    :  19860214 200412 1 001

Status                               :  PNS

Pendidikan Terakhir        :  Pasca Sarjana

Jenis Kelamin                  :  Laki – Laki

Agama                               :  Hindu

DATA KEPEGAWAIAN

Unit Kerja                           :  Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Jabatan                              :  Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
                                            
Pembangunan Daerah

Gol/Pangkat                       :  III/d / Penata TK.I