Kepala Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

BIODATA

Nama Lengkap                :  Kadek Swadewi Adnjana Putri, S.E.,M.A.P

NIP                                     :  19690205 199003 2 008

Status                                :  PNS

Pendidikan Terakhir         :  Pasca Sarjana

Jenis Kelamin                   :  Perempuan

Agama                               :  Hindu

DATA KEPEGAWAIAN

Unit Kerja                           :  Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Jabatan                              :  Kepala Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Gol/Pangkat                       :  IV/a / Pembina