Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah

BIODATA

Nama Lengkap              :  I Nyoman Ekaputra, S.Sos.,M.A.P

NIP                                    :  19650601 198603 1 020

Status                               :  PNS

Pendidikan Terakhir        :  Pasca Sarjana

Jenis Kelamin                  :  Laki – Laki

Agama                               :  Hindu

DATA KEPEGAWAIAN

Unit Kerja                           :  Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Jabatan                              :  Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah

Gol/Pangkat                      :  IV/a / Pembina